Operasyonun Kapsamı Ve Yönetimi

C1. KRİZYÖNETİM EKİBİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Kriz merkezi: Yönetim Binası  2. Katındadır.

Kriz Yönetim Ekibi kriz merkezi girişinde toplanır.

Kriz merkezi dolabı ve kriz masası kutusunu açarak içindeki gerekli malzemeyle çalışmaya başlar.

Kriz merkezi ile iletişim: 1021-1022

Kriz merkezi ve ADEP ekibi dışında kalan herkes bulundukları tahliye alanlarını terk ederek ana toplanma alanı olan “Atatürk Meydan” da toplanır . Yaralı olanlar ilk yardım ekiplerini ve arama kurtarma ekiplerini oldukları yerde beklerler

Ekip dışında kalan herkes Kriz merkezi ile acil iletişimi (yaralı-yangın-güvenlik ihbarı) telsizli güvenlik görevlileri aracılığıyla ya da dahili telefon ile yapabilirler.

KRİZ MASASI dahili telefonları :

0216 626 10 50 /1021-1022-1023

0216 626 10 00 /

Kriz Yönetim Ekibi

İhsan Yılmaz

Vedat ÇAKIRCA

Güner Harputlu

Görev ve Sorumluluklar

Arama kurtarma ekiplerinin binalara girmesine karar verir,

Okul dışı birimlerle (hastane, itfaiye, sivil savunma, ilçe acil durum amirliği) haberleşme ve

iletişimi yürütür,

Öğrenci ve personelle iletişimi sağlar, toplanma noktalarına giderek açıklamalarda bulunur,

Okulun afet sonrası güvenlik stratejisine karar verir (okuldan çıkışlar ve dışarıdan okula

sığınma amaçlı girişler),

 

Teknik Koordinatör: Emrullah Akkaya

Enerji kaynaklarının kesilmesine,

Ön ve dışarıdan hasar tespiti yapılmasına, hasar ve yaralı tespit ekiplerinin binaya girmesine karar verir, ve arama kurtarma çalışmalarının başlaması için inceleme yapar,

Teknik malzeme kutularının açılmasını sağlar.

Güvenlik Koordinatörü: İsmail Çil

Hasar ve yaralı tespit ekiplerine gerekli donanımları teslim eder, görev bölgelerine yollar.

Hasar ve yaralı tespit ekipleri ile haberleşmeyi sürdürür.

Arama kurtarma ekiplerine gerekli donanımları teslim eder, görev bölgelerine yollar.

Bina içinde arama kurtarma yapan ekipler ile haberleşir ve yönetir.

Ulaştırma personeline görev verir. Tespit edilen yaralıları taşımaları için kriz masasına intikal eden şoförleri yönlendirir.

Bina sorumlularından anahtarları teslim alarak arama kurtarma çalışmalarını kapalı ve kilitli odaları açarak derinleştirir.

Hasar ve yaralı tespit ekiplerin binaya yeniden girmeleri ile birlikte (binanın güvenli olduğunun anlaşılması ile birlikte) güvenlik görevlilerinin deprem öncesi görev yerlerine dönmesinden sorumludur,

Kriz merkezinde güvenlik ile ilgili verilecek kararlara katılır, kriz merkezinde güvenlik strateji ile ilgili alınacak kararların uygulanmasından sorumludurlar.

C2.ARAMA - KURTARMA (VE TAHLİYE) EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Üniversitedeki öğrenci ve çalışanlardan oluşmaktadır.

Ekibin tüm üyeleri depremden sonra çıktıkları tahliye alanlarından ayrılarak hemen kriz

merkezine intikal ederler.

Kriz merkezi teknik koordinatörü:

 -Kriz merkezine intikal eden arama-kurtarma ekiplerinden üçer kişilik gruplar oluşturur,

-Sedye, kask, eldiven vd malzemeleri teslim ederek ekipleri donatır,

-Hasar ve yaralı tespit ekibinden gelen bilgiler doğrultusunda arama-kurtarma

yapacakları bölgeyi belirterek yönlendirir.

Arama-Kurtarma ekibinin görevlileri deprem anında ve tatbikatlarda tahliye görevini de yerine getirirler.

Her arama kurtarma ekibi kriz masasından mutlaka bir telsiz teslim alır.

Arama kurtarma ekibi görev bölgelerinde bulunan yaralıları bulur ve bunları sedye ile ilk yardım merkezine taşır. Bu işlem tüm görev bölgesi elden geçene kadar sürer.

Gerektiğinde kriz masasından telsizle takviye arama-kurtarma ve ilk yardım ekibi ister.

C3. ACİL ve İLKYARDIM (VE TAHLİYE) EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI YETKİ VE

SORUMLULUKLAR

İlkyardım ekibi deprem sallantısından sonra belirlenen tahliye kapılarından daha önce

belirlenmiş tahliye alanlarına çıkarlar,

Tahliye süresince tüm kitlenin koşmadan ve paniklemeden tahliye olması için yönlendirmede

bulunurlar.

Ana toplanma alanı olan Atatürk Meydanında görevli ekip meydandaki güvenlik kulübesinde bulunan ilk yardım malzemelerini kullanarak yaralılara müdahale eder, yürüyebilen yaralıları ilk yardım merkezine götürür (sağlık ocağına), yürüyemeyecek durumda olan yaralılar için kriz merkezine haber verir. Ana toplanma alanı ile kriz merkezi arasındaki ilişki irtibat elemanı tarafından sağlanır. Bu irtibat ana toplanma alanı güvenlik kulübesindeki telefon ve güvenlik telsizi ile yapılır.

Sağlık Ocağındaki görevli ilkyardım ekibi (ve sağlık ocağı daimi görevlileri) ilkyardım merkezine intikal eden yaralılarla ilgilenir, Hastaneye sevk edilmesi gereken yaralıları saptar, kriz merkezi ile ilişkiye girer.

Tenis kortları yanındaki görevli ekip yaralılara müdahale eder, yürüyebilen yaralıları ilk yardım merkezine götürür (spor salonu), yürüyemeyecek durumda olan yaralılar için kriz merkezine haber verir. Tenis kortları bekleyen herkesi Atatürk meydanındaki ana toplanma alanına yönlendirir. İlkyardım görevlileri deprem anında ve tatbikatlarda tahliye görevini de yerine getirirler.

C4. GÜVENLİK EKİBİ ve GECE GÖREVLİLERİ EKİPLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Tüm güvenlik hizmeti deprem sırasında görevli güvenlik personeli tarafından sağlanacaktır.

Kapılarda görevli olan güvenlik ekibi, depremden hemen sonra tahliye kapılarından çıkışı kolaylaştırmak için kapı önü birikmelerini önler. Dışarı çıkanların tekrar içeri girmemelerini sağlar.

Herkesi Atatürk meydanındaki alana toplar. Kriz merkezi önündeki birikmeleri, emniyet şeridi çekerek engeller.

GECE GÖREVLERİ

Kriz yönetimi gece vardiya amiri tarafından gerçekleştirilir

Gece oluşabilecek bir afette enerji kaynaklarının kesilmesi sorumlusu teknik servis gece nöbetçisidir.

Nöbetçi güvenlik afet sonrası kapıların güvenliğinden sorumludur.

C5. ULAŞTIRMA EKİPLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yaralıların hastanelere ulaştırılması afet anında görevli şoförler tarafından sağlanacaktır. Görevli şoförler depremden sonra çıktıkları tahliye alanlarından ayrılarak hemen kriz merkezine intikal ederler. Kriz merkezi binaya girilmesi kararını verdikten sonra ana toplanma alanı ve çevresine giderek hasar ve yaralı tespit eder ve kriz masasında görevli olan İsmail Çil’e bildirirler

C6. HABERLEŞME ve BASIN YAYIN EKİPLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Basına gerekli bilgileri verir. Çekim yapılacak alanlara karar verir.

Öğrenci ve personelle iletişimi sağlar, toplanma noktalarına giderek açıklamalarda bulunur,

C7. ENERJİ KAYNAKLARININ KESİLMESİ EKİPLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Deprem sallantısının kesilmesi ile birlikte doğalgaz, elektrik ve JENERATÖR kaynaklarını keserler,
Yangın çıkma olasılığı olan alanları kontrol ederler. Binanın yangın olasılığı yüksek yerlerinde kontrol görevlerini sürdürürler, Kriz merkezi ile iletişimi sürdürürler,

C8. YARALI, HASAR TESPİT ve BİNA YÖNETİM EKİBİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Üniversitenin Hasar ve yaralı tespit teknik görevlilerden oluşmaktadır.

Hasar ve yaralı tespit ekibi depremden sonra çıktıkları tahliye alanlarından ayrılarak hemen kriz merkezine intikal ederler. Kriz merkezi binaya girilmesi kararını verdikten sonra binaya girerler.

Yaralı, hasar tespit ve bina yönetim ekibi koordinatörü: İsmail Çil

-kriz merkezine intikal eden hasar ve yaralı tespit ekiplerinden ikişer kişilik gruplar oluşturur,

-Boyunluk, ilk yardım çantası, lamba, kask, eldiven vb malzemeleri teslim ederek

ekipleri donatır, her ekipte mutlaka bir telsiz bulunur, fazla telsiz kriz masasında bırakılır,

-Görev yapacakları bölgeyi belirterek yönlendirir.

- Yedi gruptan oluşan hasar tespit ekibi oluşturulur.

Hasar ve yaralı tespit ekibinden biri  ayrı ayrı binalarda bulunurlar.

Hasar ve yaralı tespit ekibi görev bölgelerinde bulunan hasar ve yaralıları tespit eder, bunları kriz merkezinin bölge ile ilgili görevlisine bildirir. Bu işlem tüm görev bölgesi elden geçene kadar sürer.

Kriz merkezinden odaların anahtarlarını teslim alarak kilitli odaları kontrol ederler

Gerektiğinde kriz masasından telsizle takviye ilk yardım ekibi ve teknik malzeme ister.

 C9. BARINMA VE GIDA EKİPLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Afet sonrası öğrenci ya da personelin okulda barınması ve beslenme talepleri ve çevre halkının afet sonrası okulda barınma ve beslenme taleplerinin karşılanması öngörülmüştür.

Kriz masası, ADEP ekibi ve hastaneye gönderilemeyen yaralılar, yurtta kalan öğrenciler spor salonunda barınabileceklerdir

C.10 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EKİPLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Afet sonrası insanlara psikolojik yardımda bulunur. Gerekli rehberlik hizmetlerini sağlar.

C11. ADEP EKİBİ DIŞI TÜM ÖĞRENCİ VE PERSONEL EKİPLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Deprem anında, okulda bulunan herkes (Adep ekibi dahil) deprem sallantısı başladığında

ÇÖMEL- KORUN- BEKLE talimatını uygular

TAHLİYE KAPILARINDAN ÇIKILIR

ANA TOPLANMA ALANINDA TOPLANILIR

 KAT ANAHTAR SORUMLULARI

Odaların anahtarlarını bulunduran kat görevlileri, tahliye öncesinde kat anahtarlarını yanlarına alırlar, bulundukları tahliye alanlarından kriz merkezine giderek oda anahtarlarını kriz merkezine teslim ederler. Kriz merkezi arama kurtarma çalışmalarını kilitli odaları açarak tekrar eder.